معنی و ترجمه کلمه تهیه وسایل به انگلیسی تهیه وسایل یعنی چه

تهیه وسایل

furtherance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها