معنی و ترجمه کلمه تهیه کننده لوایح قانونى به انگلیسی تهیه کننده لوایح قانونى یعنی چه

تهیه کننده لوایح قانونى

draftsman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها