معنی و ترجمه کلمه تهییج شدن به انگلیسی تهییج شدن یعنی چه

تهییج شدن

induce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها