معنی و ترجمه کلمه ته دار کردن به انگلیسی ته دار کردن یعنی چه

ته دار کردن

breech

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها