معنی و ترجمه کلمه ته دار به انگلیسی ته دار یعنی چه

ته دار

breeched


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها