معنی و ترجمه کلمه ته ریش به انگلیسی ته ریش یعنی چه

ته ریش

stubble
tuft


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها