معنی و ترجمه کلمه ته قبض به انگلیسی ته قبض یعنی چه

ته قبض

counterfoil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها