معنی و ترجمه کلمه توارثى به انگلیسی توارثى یعنی چه

توارثى

successive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها