معنی و ترجمه کلمه توانا برهمه چیز به انگلیسی توانا برهمه چیز یعنی چه

توانا برهمه چیز

almighty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها