معنی و ترجمه کلمه توجه به درون به انگلیسی توجه به درون یعنی چه

توجه به درون

introversion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها