معنی و ترجمه کلمه توجه زیاد به لباس به انگلیسی توجه زیاد به لباس یعنی چه

توجه زیاد به لباس

dandyism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها