معنی و ترجمه کلمه توجیه کننده به انگلیسی توجیه کننده یعنی چه

توجیه کننده

justifier
vindicator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها