معنی و ترجمه کلمه توجیه به انگلیسی توجیه یعنی چه

توجیه

justification
rationalization
vindication

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها