معنی و ترجمه کلمه توحش به انگلیسی توحش یعنی چه

توحش

barbarization
ferity
primitivism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها