معنی و ترجمه کلمه توحید نوبتى به انگلیسی توحید نوبتى یعنی چه

توحید نوبتى

henotheism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها