معنی و ترجمه کلمه تودماغى به انگلیسی تودماغى یعنی چه

تودماغى

twangy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها