معنی و ترجمه کلمه توده اى از رشته هاى شیشه اى که به عنوان عایق گرما یا در تصفیه هوا به کار مى رود به انگلیسی توده اى از رشته هاى شیشه اى که به عنوان عایق گرما یا در تصفیه هوا به کار مى رود یعنی چه

توده اى از رشته هاى شیشه اى که به عنوان عایق گرما یا در تصفیه هوا به کار مى رود

glass wool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها