معنی و ترجمه کلمه توده کثافت به انگلیسی توده کثافت یعنی چه

توده کثافت

midden


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها