معنی و ترجمه کلمه توربین بخار به انگلیسی توربین بخار یعنی چه

توربین بخار

steam turbine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها