معنی و ترجمه کلمه تورفتگى دیوار یا دوراهى به انگلیسی تورفتگى دیوار یا دوراهى یعنی چه

تورفتگى دیوار یا دوراهى

lie by

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها