معنی و ترجمه کلمه تورم کبد به انگلیسی تورم کبد یعنی چه

تورم کبد

hepatitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها