معنی و ترجمه کلمه توزیع برحسب مدت یا نسبت به انگلیسی توزیع برحسب مدت یا نسبت یعنی چه

توزیع برحسب مدت یا نسبت

proration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها