معنی و ترجمه کلمه توزین کننده به انگلیسی توزین کننده یعنی چه

توزین کننده

weigher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها