معنی و ترجمه کلمه توصیف کننده به انگلیسی توصیف کننده یعنی چه

توصیف کننده

qualifier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها