معنی و ترجمه کلمه توصیه آمیز به انگلیسی توصیه آمیز یعنی چه

توصیه آمیز

recommendatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها