معنی و ترجمه کلمه توطئه آمیز به انگلیسی توطئه آمیز یعنی چه

توطئه آمیز

conciliar
conspiratorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها