معنی و ترجمه کلمه توطئه چى به انگلیسی توطئه چى یعنی چه

توطئه چى

conspirator
putschist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها