معنی و ترجمه کلمه توفال سقف به انگلیسی توفال سقف یعنی چه

توفال سقف

clapboard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها