معنی و ترجمه کلمه توفانى شدن به انگلیسی توفانى شدن یعنی چه

توفانى شدن

squall
storm
tempest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها