معنی و ترجمه کلمه توفیق نیافتن به انگلیسی توفیق نیافتن یعنی چه

توفیق نیافتن

lose out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها