معنی و ترجمه کلمه توقفگاه بى سقف به انگلیسی توقفگاه بى سقف یعنی چه

توقفگاه بى سقف

parking
parking lot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها