معنی و ترجمه کلمه توله سگ مانند به انگلیسی توله سگ مانند یعنی چه

توله سگ مانند

puppyish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها