معنی و ترجمه کلمه تولید شده به طور خودبخود به انگلیسی تولید شده به طور خودبخود یعنی چه

تولید شده به طور خودبخود

autogenic
autogenous

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها