معنی و ترجمه کلمه تولید مثل به وسیله نوزاد حشرات یا شفیره به انگلیسی تولید مثل به وسیله نوزاد حشرات یا شفیره یعنی چه

تولید مثل به وسیله نوزاد حشرات یا شفیره

paedogenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها