معنی و ترجمه کلمه توى خود برگرداندن به انگلیسی توى خود برگرداندن یعنی چه

توى خود برگرداندن

invaginate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها