معنی و ترجمه کلمه توى خود برگشتگى به انگلیسی توى خود برگشتگى یعنی چه

توى خود برگشتگى

invagination

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها