معنی و ترجمه کلمه توى فکر فرورفتن به انگلیسی توى فکر فرورفتن یعنی چه

توى فکر فرورفتن

brood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها