معنی و ترجمه کلمه توى چشم خور به انگلیسی توى چشم خور یعنی چه

توى چشم خور

conspicuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها