معنی و ترجمه کلمه توپ را از روى زمین با پا به طرف دروازه زدن به انگلیسی توپ را از روى زمین با پا به طرف دروازه زدن یعنی چه

توپ را از روى زمین با پا به طرف دروازه زدن

place kick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها