معنی و ترجمه کلمه توپ فوتبال به انگلیسی توپ فوتبال یعنی چه

توپ فوتبال

football
pigskin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها