معنی و ترجمه کلمه توپ گلف یک بازیکن در جلو توپ بازیکن دیگر به انگلیسی توپ گلف یک بازیکن در جلو توپ بازیکن دیگر یعنی چه

توپ گلف یک بازیکن در جلو توپ بازیکن دیگر

stymie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها