معنی و ترجمه کلمه توکل کننده به انگلیسی توکل کننده یعنی چه

توکل کننده

truster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها