معنی و ترجمه کلمه تپانچه در کردن به انگلیسی تپانچه در کردن یعنی چه

تپانچه در کردن

pistol


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها