معنی و ترجمه کلمه تپش تحریک به انگلیسی تپش تحریک یعنی چه

تپش تحریک

drive pulse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها