معنی و ترجمه کلمه تپلى به انگلیسی تپلى یعنی چه

تپلى

rondure
squab

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها