معنی و ترجمه کلمه تپل به انگلیسی تپل یعنی چه

تپل

rotund

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها