معنی و ترجمه کلمه تپه هاى خاکى که توپها را بر آن قرار مى دهند به انگلیسی تپه هاى خاکى که توپها را بر آن قرار مى دهند یعنی چه

تپه هاى خاکى که توپها را بر آن قرار مى دهند

barbette

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها