معنی و ترجمه کلمه تپه کوچک متشکله از سنگ و خاک آب آورد متعلق به دوره یخبندان به انگلیسی تپه کوچک متشکله از سنگ و خاک آب آورد متعلق به دوره یخبندان یعنی چه

تپه کوچک متشکله از سنگ و خاک آب آورد متعلق به دوره یخبندان

kame

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها