معنی و ترجمه کلمه تپ تپ به انگلیسی تپ تپ یعنی چه

تپ تپ

pump
thud

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها