معنی و ترجمه کلمه تکامل نژادى به انگلیسی تکامل نژادى یعنی چه

تکامل نژادى

phylogeny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها